Rating og regulering

Find ratingdata og downloads,
risikorapporter, solvensrapporter
og andre regulatoriske rapporter

Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand A/S er kreditvurderet af det internationale kreditvurderings-institut Fitch Ratings. Alm. Brand Forsikring A/S har en forsikringsrating (Insurance Financial Strength Rating, IFSR) på ’A+’. Alm. Brand A/S har den langsigtede udstederrating (long term IDR) ’A’-rating. Disse ratings er med ’stable outlook’, som afspejler Fitch Ratings forventning om, at ratingen forbliver på tildelte niveau på kort og mellemlangt sigt.

Alm. Brand Forsikring A/S opererer under fire brands: Alm. Brand, Codan, Privatsikring and Erhvervssikring.

Alm. Brand A/S har en Tier 2 og en Restricted Tier 1 obligationsudstedelse, som har udstedelsesratings på henholdsvis ’BBB’ og ’BBB’.

  Rating Outlook Date Downloads
Alm. Brand Forsikring
Insurance Financial Strength Rating
A+ Stabil 13/11/2023 Fitch Rating Commentary
Alm. Brand A/S
Long Term Issuer Default Rating
A Stabil 13/11/2023
Tier-2 Subordinated Notes BBB  
Prospectus T2 Notes
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse Udstedelse
Risk Factors
Terms and Conditions
Investor præsentation
Restricted Tier-1 BBB   7/3/2024 Prospectus RT-1
Præsentation
Risk Factors
Terms and Conditions

Alm. Brand gruppens obligationsudstedelser følger VP's til enhver tid gældende regler.

Risikorapportering

Der henvises i øvrigt til Alm. Brands seneste årsrapporter.