Rating og regulering

Find ratingdata og downloads,
risikorapporter, solvensrapporter
og andre regulatoriske rapporter

Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand A/S er blevet kreditvurderet af det internationale kreditvurderings-institut Fitch Ratings. Alm. Brand Forsikring A/S er blevet tildelt en forsikringsrating (Insurance Financial Strength Rating, IFSR) på ’A+’. Samtidig er Alm. Brand A/S blevet tildelt den langsigtede udstederrating (long term IDR) ’A’-rating. Begge ratings er med ’stable outlook’, som afspejler Fitch Ratings forventning om, at ratingen forbliver på tildelte niveau på kort og mellemlangt sigt.

  Rating Outlook Date Downloads
Alm. Brand Forsikring
Insurance Financial Strength Rating
A+ Stabil 23/9/2021 Fitch Rating Commentary 
Codan Forsikring
Insurance Financial Strength Rating
A+ Stabil 29/4/2022 Fitch Rating Commentary
Alm. Brand A/S
Long Term Issuer Default Rating
A Stabil 23/9/2021
Tier-2 Subordinated Notes BBB   Prospectus T2 Notes
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse Udstedelse
Risk Factors
Terms and Conditions
Investor præsentation
Restricted Tier-1 BBB-   4/4/2022 Prospectus RT-1
Præsentation
Risk Factors
Terms and Conditions

Risikorapportering

Der henvises i øvrigt til Alm. Brands seneste årsrapporter.