Start / Risiko og solvens

Risiko og solvens

Rapporterne for henholdsvis Forsikring, Pension og Bank, beskriver Alm. Brand-koncernens risici, solvens og finansielle situation i de respektive selskaber i overensstemmelse med gældende regulering.

Risikorapportering

Der henvises i øvrigt til Alm. Brands seneste årsrapporter.